måndag 1 augusti 2011

4-slides

Jag läste rapporten Effektivt användnde av IT i skolan men lyckades inte uppbåda krafterna att skriva ett inlägg, nu har jag vilat och det är dags att ta tag i alla tappade trådar inför nästa läsår som ju strax börjar. Jag börjar tagga på och tänka IT i skolan igen.

Författaren pekar på ett antal förutsättningar som måste till för att positiva effekter av olika insatser ska uppstå. Dit hör bland annat att det behövs strategier såväl nationellt som lokalt i skolan för hur IT ska användas i skolarbetet. Han pekar också på behovet av uppföljningsbara mål och på självutvärderingsinstrument som skolorna kan använda som stöd i sitt utvecklingsarbete.

På min skola saknar en tydlig strategi, jag gissar att rektorerna skulle behöva stöd de är noviser precis som alla andra. Tanken är nog om jag uppfattat det rätt att rektorerna väntar in ett sug underifrån och jag har en känsla av att det kommer snart. Vi börjar bli många som vill och vågar på skolan.

Vad krävs då för att min skola ska få Effektiv iktanvändning?
Förutom ledningens stöd som finns om än väldigt otydligt ser jag två grundläggande problem, hela personalens kompetens inom IKT behöver höjas och tillgången till elevdatorer måste öka. Kunskap och insikt om vilka verktyg som finns och vad de kan tillföra saknas hos merparten av personalen. Vet man inte så förstår man inte vad man missar. Det andra stora hindret är att det finns 60 datorer till 500 elever. Dessa tillsammans innebär att det saknas motivation hos flertalet av lärarna att sätta sig ner och undersöka, utmana sig själv eftersom det är jobbigt och risken är stor att misslyckas eller åtminstone skaffar sig problem eftersom den reella risken är stor att datorerna är uppbokade av någon annan vid ett flertal lektioner. Dessutom finns ju risken att man själv kör fast rent tekniskt och blottar sin okunskap.

Det som inger hopp är att när all undervisande personal fick en egen bärbar dator vid läsåretsstart förra året, vi har fått trådlöst nätverk på skolan och dessutom tillgång till interaktiva skrivtavlor i klassrummen. Resultatet kom snabbt intresset har börjat pyra bland personalen. Jag och några till har börjat prova ny teknik som bloggande, photostory, enkel bildbehandling i undervisningen (de flesta på skolan vet hur jobbigt jag har tyckt det är att använda datorer tidigare och många vågar därför fråga mig när de ser vad jag gjort tillsammans med eleverna). I bästa fall kan vi inspirera fler till att våga sig ut på okänd mark.
När jag vågat mig ut på okänd mark har själv sett det som författaren påpekar ”Användandet av IT är effektivt när eleverna upplever att arbetsuppgiften fyller sitt syfte och när IT integreras i lärprocessen på ett sätt som förstärker och utvecklar lärandet, så att effekten av undervisningen blir mer långsiktig. ” Det var tydligt när jag använde Youtube och bloggande när eleverna skulle lära genetik.


Författarens analys av litteraturen, visar ”att det inte finns ett automatiskt samband mellan IT- och resultat. Givet att IT-användandet sätts in i ett pedagogiskt sammanhang visar dock genomgången på ett tydligt positivt samband mellan IT-användande och resultaten (mätbara och/eller upplevda)”. Min kurskamrat Cesilias beskrivning av sitt arbete med elevers bildning och vikten av att äga språket gjorde ett starkt intryck på mig eftersom jag tror hon satte fingret på något viktigt som dessutom ligger helt i linje med det jag läst. Det räcker inte att använda ny teknik, när man gör det ska det ske med eftertanke och finess. Språket är nyckeln till kunskap. Att ha fokus på lärandet, gärna ha roligt… men det är kunskapen utvecklandet av viktiga färdigheter som är målet (inte tekniken som är ett bra hjälpmedel att nå målet) .

Forskningen visar att när IT används flexibelt för att utvidga lärandet utanför skolan, så kan eleverna förfina och utvidga sitt skolarbete.

Det krävdes ett läsår med halvtidsstudier för att jag skulle komma hit rent mentalt, min önskan är att fler skulle få tiden och chansen att förkovra sig i och finna lusten att använda ny teknik. Jag är tacksam för att jag fick chansen och ser det som om jag åtminstone är på perongen nu. Det finns en möjlighet att jag kan komma på IT-tåget. Tack för ert tålamod Lars och Måns det har varit ett tidvis plågsamt men alltid ett roligt och utmanande nöje att gå på er kurs!

torsdag 28 april 2011

Testar Corkboard me i facebookgrupen inför redovisning imorgon, vi får se om de nappar

Facebook med elever och föräldrar?

Jag har ju upptäckt värdet av att kunna kommunicera direkt med mina elever på Facebook. Vi har en sluten facebookgrupp. I år när jag varit borta från skolan två dagar i veckan har det varit oumbärligt. Vi kan enkelt och direkt förmedla information, ställa frågor och delge tips.

Nästa år ska jag nog skapa en sluten föräldragrupp eller så gör vi en elev-föräldragrupp direkt, vi får se om det funkar. Mina nuvarande elever är i alla fall väldigt måna om att det inte ska vara föräldrar med i deras grupp, märkligt eftersom deras inlägg är seriösa. Nästa år har jag en sexa och de kanske de inte är lika hemliga. Här är ett tips från Pedagog stockholm om hur skolor i USa använder Facebook.

Hur använder vi de resurser vi har?

Här är en kvinna som imponerar med sitt engagemang och mod att våga använda ny teknik i en skola där ingen annan gjort det tidigare. Man kan läsa mer om henne i DN.Tack Elisabeth som fått veta genom Eva ;)

måndag 4 april 2011

Leker!

Nu har jag rättat alla nationella prov i NO och alla klarade godkändnivån, skönt. Det ger mer utrymme för att testa nytt.
Det mest inovativa i mitt lärarliv är fortfarande facebookgruppen som jag har med eleverna, de kommenterar flitigt, lägger ut länkar, frågor och förmedlar information. Det är så smidigt och enkelt, de läser när de vill och det gör jag med. Jag märker att de oftare skickar meddelanden nu om saker de undrar över och slipper gruva sig tills vi ses. Hur kommer det bli nästa år när jag är klassföreståndare för en sexa? Antar att alla inte har facebook  i sexan och då är det ingen ide tycker jag, om det sa vara meningsfullt ska alla kunna vara med. Jag kommer sakna det direkta och enkla sättet att förmedla information.

Vid förra resurstiden på Blåsenhus fick Anna-Lena mig att börja jag svänga kring blogg kontra hemsida. Tidigare har det varit solklart att jag ska ha en blogg nu funderar jag på en klasshemsida med bloggfunktion nästa år, men kommer eleverna vara inne på den lika mycket som facebook? Om inte, vad kan jag komplettera sidan med så vi får en direkt anslagstavla?

Klassbloggen fungerar ok, alla har skrivit i utvärderingen av första momentet att de tycker att det var lärorikt och kul. Flera av eleverna har påpekat att det blir jobbigt när de måste dela dator eftersom de ofta behöver göra olika saker. Idag ska de ha vikarie eftersom mina kursdagar gick till nationella prov förra veckan. De ska  leta resurser om evolution att lägga på bloggen. Det kommer att gå utmärkt man märker att de är hemma på sin gata. På fredag ska vi till biotopia och få evolutionsguidning, sex elever anmälde sig direkt till att fixa photostory om guidningen, så det gör vi på måndag är det tänkt. Jag måste bara lyckas få vår dataansvariga att lägga in programmet. Det är märkligt att det är detaljerna som tar tid, arbetet med eleverna går mer på räls.

Funderar föresten på att låta en grupp elever göra en digital tidslinje på måndag, det blir nog de närmaste timmarnas jobb att hitta ett verktyg för det.

tisdag 22 mars 2011